Sanapuu Oy on lasten puheterapiapaveluja tuottava yritys Helsingissä. Sanapuulla on Kelan kanssa sopimus vaativan lääkinnällisen yksilöpuheterapian tuottamisesta Helsingin alueella.

Sanapuun asiantuntija puheterapeutti Tanja Rasmussen kuntouttaa viidentoista vuoden kokemuksella lasten vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Tanja tekee koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä etäkuntoutusta. Kuntoutuskielenä on suomi. Puhun myös sujuvaa englantia.

Kela järjestää tarvittaessa kuntoutujalle tulkkausta omalla äidinkielellään tai muulla kuntoutujan osaamalla kielellä.

Puheterapiaan tarvitaan maksusitoumus, jonka saa Kelalta, sairaanhoitopiiriltä tai kotikunnalta. Tällöin puheterapia on maksutonta. Maksusitoumusta varten tarvitaan aina lääkärin lausunto. Myös jotkin lapsivakuutukset korvaavat kuntoutusjaksoja.

Jos lapsesi puheen tai kielen kehitys huolestuttaa, ota yhteyttä neuvolan terveydenhoitajaan, terveyskeskuksen puheterapeuttiin, kouluterveydenhoitajaan tai sairaalaan, johon lapsella on hoitokontakti. Näiltä tahoilta sinua osataan ohjata eteenpäin. Arvioon voi hakeutua myös yksityisesti.

VAPAITA AIKOJA ei tällä hetkellä ole tarjolla. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella suoraan Tanjalta.

KORONAN VAIKUTUS PUHETERAPIAJAKSOIHIN: Yksilöterapiat voidaan THL:n ja OKM:n ohjeistusten mukaan toteuttaa päiväkodeissa, kouluissa, kotona tai etänä: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen . Jos koronarajoituksia joudutaan jatkossa tiukentamaan, puheterapiat toteutetaan etänä.

Läsnäterapioissa työalueina: Viikki – Latokartano – Viikinmäki – Viikinranta – Käpylä – Koskela – Pihlajanmäki – Pihlajisto – Kontula – Kurkimäki – Myllypuro – Itäkeskus – Herttoniemi – Herttoniemenranta – Laajasalo.

Kokemus ja koulutus erityisesti:

  • kuuloviat
  • viivästynyt puheen ja kielen kehitys
  • kehityksellinen kielihäiriö (aiemmin kielellinen erityisvaikeus, dysfasia)
  • puheen ymmärtämisen vaikeus
  • puheen tuoton vaikeudet
  • tarkkaavuuden ja itsesäätelyn kehittymisen tukeminen
  • monikielinen kielenkehitys
  • valikoiva puhumattomuus