Tanja Rasmussen on Sanapuu Oy:n vastaava puheterapeutti.

Valmistuin logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi (HY) ja sain laillistetun puheterapeutin pätevyyden alkuvuodesta 2006.

Olen työskennellyt perusterveydenhuollossa Helsingin kaupungin Lasten foniatrisella poliklinikalla sijaisuuksissa ja toimessa vuosien 2005-2011 aikana, sekä erityissairaanhoidossa Audiofoniatrisella poliklinikalla (HUS, nykyään Foniatrian poliklinikka) vuosien 2011-2014 aikana. Vuodesta 2014 alkaen olen toiminut Kelan virallisena palveluntuottajana lasten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa.

Tietoa, koulutusta ja kokemusta minulla on erityisesti kuulovammaisten lasten puhutun kielen kehityksen tukemisesta sekä puheen ja kielenkehityksen vaikeuksien kuntouttamisesta. Olen perehtynyt kattavasti monikieliseen kielenkehitykseen. Olen kiinnostunut tarkkaavuuden ja itsesäätelytaitojen kehittymisen tukemisen keinoista ja perehtynyt aiheeseen hyvin. Olen myös kouluttautunut myofunktionaalisen ajattelun perusteisiin ja seuraan julkaisuja ja keskustelua aiheen ympärillä aktiivisesti.

Olen aloittanut Auditory Verbal Therapist (AVT) -koulutuksen. Auditiivis-Verbaalinen Terapia eli AVT on erityisesti kuulovammaisille lapsille kehitetty varhaisen tuen menetelmä. AVT:ssa lapsi oppii puhumaan kuulonapuvälineitä optimaalisesti hyödyntäen, aktiivisesti kuunnellen ja kuuloonsa luottaen. Terapeutti ohjaa ja kouluttaa vanhempia, jotta nämä oppivat tukemaan tehokkaasti lapsen tarkan kuuntelemisen, puheen ja kielen kehitystä arjen toimien ja leikin kautta. Menetelmän keinot soveltuvat myös muiden kuin kuulovammaisten lasten kehityksen tukemiseen.

Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä (AAC) hallitsen vahvasti tukiviittomat, vinkkipuheen, kuvat, kommunikointikansiot ja rytmissä piirtämisen (pikapiirtämisen). Kommunikointisovelluksista minulta löytyy jonkin verran kokemusta sekä intoa opetella tarvittaessa lisää.

Vahvuuteni terapeuttina on taito kohdata jokainen lapsi lämpimän uteliaasti tämän omilla ehdoilla. Olen taitava löytämään kutakin lasta motivoivat leikit ja asiat, joiden kautta taitojen harjoitteleminen on tehokasta ja lapselle mieluista.

Vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita ja kehityksen tärkeimpiä tukijoita. Kuuntelen perheen yksilöllisiä tarpeita, toiveita ja voimavaroja tarjoten tietoa ja tukea, jotta vanhemmat voimautuvat tukemaan lapsensa taitojen karttumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Olen kolmen lapsen äiti. Perheessämme puhutaan kolmea kieltä. Kahden sisäkorvaistutteilla kuulevan lapseni kautta minulta löytyy myös arjen kokemusta kuulon, puheen ja kielen kuntoutuksen keinojen toimivuudesta ja mahdollisuuksista lapsiperhearjen pyörteissä.


KOULUTUKSIANI:

Auditory Verbal Therapy (AVT) Advanced level – Auditory Verbal principles in everyday practice (2,5 v) syksy 2021 – kevät 2024

Valmentava ote lasten kuntoutuksessa – kohti vaikuttavampaa vuorovaikutusta (2 pv) 13.4. – 14.4.2021

Auditory Verbal Therapy (AVT) Foundation course – working through audition (6 kk) syksy 2020- kevät 2021

Nielemisvaikeuksien tutkiminen ja kuntouttaminen (0,5 pv) 18.9.2020

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille (2 pv) 20.8. – 21.8.2020

AG Bell Virtual Listening and Spoken Language Symposium (2 pv) 9.7. – 10.7.2020

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – workshop (8 h) 3.10.2019

Satakieliseminaari, Kuuloalan ajankohtaiset aiheet (2 pv) 26.9. – 27.9.2019

AG Bell Listening and Spoken language Symposium – Madrid, Espanja (3 pv) 30.6. – 2.7.2019

Introduction to PROMT (1 pv) 22.3.2019

Huonokuuloisen lapsen kuntoutumisen tukeminen arjessa – Satakieliohjelman koulutus- ja verkostopäivä (1 pv) 18.3.2019

On musiikin aika – musiikki kuulovammaisen lapsen kuntoutuksessa (1 pv) 5.11.2018

Satakieliohjelman mini-webinaari: Kuulovamma – miten kuntoutan lastani arjessa (1,5 h) 17.4.2018

Auditory Verbal Therapy two-day intensive Workshop (2 pv) 26.1. -27.1.2018

Satakieliohjelman miniwebinaari: Social thinking – mitä ja miksi? (1,5 h 12.12.2017

Kielijänne – Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista (1 pv) 27.1.2017

Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen (1 pv) 30.11.2016

Satakieliseminaari 2016, kuuloalan ajankohtaiset aiheet (2 pv) 29.9. – 30.9.2016

Syö ja syötä – syöttämisen hyvät käytännöt (1 pv) 27.5.2016

OPT – Oral Placement Therapy Apraxia (1 pv) 23.10.2015

OPT 2 – Oral Placement Therapy 2 (2 pv) 17.10. – 18.10.2015

OPT 1 – Oral Placement Therapy 1 (2 pv) 15.10. – 16.10.2015

Yhteisön ohjaus – käytännön työkaluja (1 pv) 8.5.2015

Working with Selective Mutism: Effective approaches to assessment and management of children and adolescents (1 pv) 6.3.2015

Toi, toi, toi laittaa ton tosta tonne – nimeämisen kuntoutus (1 pv) 23.5.2014

Jänistarinat – ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma varhaiskasvatukseen (1 pv) 2014

Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä (1 pv) 9.5.2014

Tabletit kommunikoinnin apuvälineenä (1 pv) 11.12.2013

Sananlöytämistesti (1 pv) 11.9.2013

Vinkkipuheen peruskurssi (12 h) loka – joulukuu 2011

Oraalimotoriikan kehitys ja sen poikkeavuudet – case-koulutus (1 pv) 24.4.2009

Venäjänkieliset suomalaisessa koulussa -Kulttuuriseminaari (1pv) 3.3.2008

Dysfasiaseminaari ”Erilaisia oppijoita” (2 pv) 2.10. – 3.10.2007

Tukiviittomakurssi (VIA) 10 kertaa ajalla 17.8. – 19.10.2004